Poradnie:

Dermatologiczna: 583407256
Pulmonologiczna: 583407255
Okulistyczna: 583407240, 583407241
Ginekologiczna: 583407294
Zdrowia psychicznego: 583407295
Rej.ogólna: 583407280
Rej.specjalistyczna: 583407240